Op 17 mei 2018 vond op de rechtbank Den Haag een comparitiezitting plaats in de civiele procedure die de heer Sabah Jaloud heeft aangespannen tegen de Staat der Nederlanden. De zaak ziet op de dood van zijn zoon, Azhar Jaloud op 21 april 2004 bij een schietincident in Irak waarbij Nederlandse soldaten waren betrokken.  Eerder oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in een unanieme uitspraak dat Nederland in het kader van het onderzoek naar de dood van Azhar Jaloud artikel 2 EVRM had geschonden.

Sabah Jaloud houdt de Nederlandse Staat nu aansprakelijk voor de dood van zijn zoon.  Hij wordt in dezen bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg.

Zie verder

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.