De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft in het toezichtsrapport van 24 april 2018 over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten onder andere geoordeeld dat aan het rapport 'Leven bij ISIS: een mythe ontrafeld' gebreken kleven en conclusies daarin niet worden gedragen door de onderliggende informatie. Dat is een belangrijk en zorgwekkend oordeel, nu dit rapport al in diverse straf- en bestuurszaken tot het bewijs aangedragen en gebezigd is.Het onderzoek onderstreept eens te meer dat er buitengewoon terughoudend moet worden omgegaan met het gebruik van AIVD-informatie voor het bewijs, omdat het voor de buitenstaander niet te controleren is.

Het rapport kan hier worden teruggelezen. Met name pagina's 33-34 zijn in dit verband van belang.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.