Namens Avaaz heeft advocaat Barbara van Straaten op maandag 22 oktober jl. een aangifte ingediend bij het Openbaar Ministerie. De aangifte is gericht tegen een aantal Nederlandse bedrijven die betrokken waren bij het witwassen van tenminste 1,5 miljoen dollar afkomstig van een grootschalige fraude in Kazachstan. De opbrengsten van deze fraude zijn wereldwijd via een netwerk van lege vennootschappen en schijnconstructies witgewassen. Daarbij werd onder andere geïnvesteerd in vastgoedprojecten in de VS en Zwitserland. Een deel van deze gelden is via Nederlandse vennootschappen gelopen. Eerder berichtte het programma Zembla al uitgebreid over de zaak.

Avaaz is een petitie gestart die het Openbaar Ministerie oproept deze zaak verder te onderzoeken. De petitie kan hier online worden ondertekend. 

Voor meer nieuws over deze zaak, zie onder andere:

 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.