De rechtbank Den Haag heeft vandaag bij tussenvonnis bepaald dat  de vorderingen die namens de nabestaanden van Max Papilaja en Hansina Uktolseja zijn ingediend tegen de Staat niet zijn verjaard. Dit mede omdat de Staat de nabestaanden in de loop der jaren op het verkeerde been heeft gezegd over de omstandigheden waaronder de Zuid-Molukse jongeren om het leven kwamen.  De rechtbank heeft voorts nader onderzoek gelast naar de feiten: het huidige dossier bevat volgens de rechtbank namelijk onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of Max Papilaja en Hansina Uktolseja op rechtmatige dan wel onrechtmatige wijze zijn doodgeschoten. In dit verband zullen onder meer bij de beëindigingsoperatie betrokken mariniers door de rechtbank worden gehoord. 

De nabestaanden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg

Lees het tussenvonnis hier

Zie tevens:

Eerdere berichten

Over de wens van de Staat dat hij, bij uitzondering, toestemming krijgt om tussentijds in appel te gaan tegen het tussenvonnis van 1 februari 2017, zie: 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.