De Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is vandaag door het hof Den Bosch veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf in verband met illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinee. Het Hof acht bewezen dat Kouwenhoven medeplichtig is geweest aan oorlogsmisdrijven die in 2000-2003 door het toenmalige, dictatoriale regime van Charles Taylor daar zijn gepleegd, en dat hij wapens leverde aan Taylor in strijd met een VN-embargo. Onder het bewind van Taylor, woedde in Liberia een bloederige burgeroorlog waarbij naar schatting 150.000 mensen zijn gedood.

De zaak tegen Kouwenhoven begeeft zich onder meer op het snijvlak van Business & Human Rights. Kouwenhoven, oftewel ‘Mr. Gus’, runde in Liberia jarenlang een houtkapbedrijf en een hotel; hij leverde de wapens aan Taylor in ruil voor voorkeursbehandeling van zijn houtkapbedrijf. In dat verband merkt het Hof Den Bosch nog het volgende op:

“Het hof vindt het van groot belang om aan de slachtoffers en nabestaanden, als ook aan de internationale rechtsgemeenschap duidelijk te maken hoe ernstig het handelen van K wordt beoordeeld. Zakenmensen zoals K, die handelen met regimes als die van Charles Taylor moeten ervan doordrongen worden dat zij daardoor bij ernstige oorlogsmisdrijven betrokken kunnen raken (…) K is inmiddels een man van gevorderde leeftijd, met een broze gezondheid. Desalniettemin vindt het hof, op basis van het advies van een arts, dat hij in staat is om detentie te ondergaan. Het gaat hier om ernstige oorlogsmisdrijven, die de rechtsorde sterk hebben geschokt. Het hof beveelt dan ook - overeenkomstig de vordering van de Advocaten-Generaal - de gevangenneming van K.”

De internationale mensenrechtenorganisatie Global Witness heeft in verband met de strafzaak tegen Kouwenhoven bewijs geleverd, advocaat Liesbeth Zegveld stond de organisatie bij.

Lees hier het persbericht van het Hof Den Bosch. 

Dit is een tweede, grote overwinning voor slachtoffers op het gebied van Business & Human Rights hier te lande. Eerder werd ook de Nederlandse zakenman Frans van Anraat veroordeeld wegens betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Van Anraat leverde in de jaren tachtig van de vorige eeuw grote hoeveelheden thiodiglycol (‘TDG’) aan de Iraakse militaire industrie, hetgeen werd gebruikt voor de productie van mosterdgas die toenmalig dictator Saddam Hoessin inzette tegen de burgerbevolking. Zegveld stond tientallen slachtoffers bij van deze aanvallen, zowel in de strafzaak als naderhand bij de burgerlijke rechter.

Zie in dat verband

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.