Vanaf vandaag is Wil Eikelboom de advocaat van The Voice Kids-deelnemer Jean, zijn moeder en zijn zus. Hij staat het gezin bij in hun asielprocedure.

Jean en zijn familie zijn sinds deze week het onderwerp van veel belangstelling – niet vanwege Jeans zangtalent maar door berichtgeving in de media over gestelde feiten in de privésfeer. Die berichtgeving heeft geleid tot veel reacties, met name op social media. Die reacties zijn vaak negatief en soms zeer grof. Jean wordt sindsdien bovendien bestookt door journalisten die hem om commentaar vragen.

Jean is dertien jaar oud. Hij is nog maar kort in Nederland maar spreekt inmiddels goed Nederlands. Hij kan de berichtgeving en de reacties daarop dus goed volgen.

Het gezin is in afwachting van een beslissing op hun asielverzoek. Eventuele vragen over hun verleden zullen zij graag beantwoorden aan de IND, maar naar de media zullen zij niet meer reageren. Ze vragen iedereen om hun privésfeer te respecteren en om te beseffen dat Jean en zijn zusje kinderen zijn in een uiterst kwetsbare situatie, waarmee voorzichtig moet worden omgegaan.

Tenslotte vragen zij iedereen om niet alles te geloven wat er in de media over hen wordt gezegd en geschreven. Jean hoopt dat hij nog heel lang met zijn moeder en zus in Nederland mag blijven wonen, en zingen.

Over de zaak worden verder geen mededelingen gedaan.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.