Namens een Syrisch gezin (vader, moeder en vier kinderen van 6, 5, 2 en 1 jaar oud) dat door Griekenland is uitgezet naar Turkije heeft advocaat Flip Schüller van Prakken d'Oliveira, samen met de Griekse advocaten Natassa Strachini en Marianna Tzefarekou, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een klacht ingediend tegen beide landen.

 Het Syrische gezin had in Griekenland aangegeven asiel te willen indienen. Desalniettemin is het gezin afgelopen november uitgezet naar Turkije zonder enige beoordeling van die asielaanvraag. In Turkije aangekomen is het gezin voor de duur van twee weken vastgehouden in het zuidoosten van het land.

De klacht omvat het volgende.

Ten aanzien van Griekenland: de uitzetting van het gezin naar Turkije zonder beoordeling van hun asielrelaas is in strijd met het beginsel dat iedereen moet worden beschermd tegen onmenselijke behandeling; in dit geval in Turkije en/of Syrië. Er was ten aanzien van deze schendingen geen effectief rechtsmiddel in Griekenland, in strijd met artikel 13 EVRM.

Ten aanzien van Turkije: de detentie van het gezin is in strijd met artikel 5 §§1, 2, 4 EVRM. Er heeft tevens een schending van artikel 3 EVRM plaatsgevonden vanwege de zeer slechte leefomstandigheden in het detentiecentrum. Daarnaast was er ten aanzien van deze schendingen geen effectief rechtsmiddel in Turkije, in strijd met artikel 13 EVRM.

 Lees de klacht hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.