Op 30 november 2017 heeft de rechtbank in Haarlem opnieuw de ontheffing voor het afschieten van smienten opgeschort.

Namens de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, heeft Marieke van Eik een verzoek bij de rechter ingediend om een voorlopige voorziening te treffen tegen het doden van smienten. De rechter heeft dit verzoek ingewilligd en is van mening dat niet is aangetoond dat er geen andere middelen zouden bestaan dan het doden van smienten ter voorkoming van schade aan gewassen. De verleende ontheffing zou gelden tot april 2019 in 22 van de 27 WBE’s (Wild Beheer Eenheden) in Noord-Holland.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.