Vandaag vindt op de rechtbank Den Haag een regiezitting plaats in de rechtszaken aangaande het postkoloniaal geweld van de Nederlandse Staat in het voormalig Nederlands-Indië.

De rechtbank wil onder meer de praktische aspecten van de aanstaande (partij)getuigenverhoren in de zaak van de heer Yaseman bespreken; Yaseman werd in 1947 in gevangenschap door het Nederlandse leger gemarteld.  Daarnaast wil de rechtbank ook de behandeling van tientallen procedures van weduwen en kinderen van standrechtelijk geëxecuteerde mannen bespreken; een aantal daarvan loopt al sinds 2013. 

Voor weduwen geldt in beginsel sinds 2013 een buitengerechtelijke regeling om schadevergoeding te krijgen, maar kinderen van standrechtelijk geëxecuteerden moeten vooralsnog procederen. De advocaten van de eisers, Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg, zouden graag zien dat de Staat ook voor deze groep nabestaanden een buitengerechtelijke regeling treft. De advocaten staan op dit moment tientallen weduwen en meer dan 500 kinderen bij. Gisteren publiceerde het NRC twee artikelen over dit onderwerp. 

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.