De rechtbank Den Haag wees op 9 maart 2017 een tussenvonnis  in de zaak die tegen de Nederlandse Staat is aangespannen door de Javaanse heer Yaseman, een man die in 1947 door het Nederlandse leger in gevangenschap is gemarteld. 

De rechtbank heeft hem toegestaan tot het leveren van nader bewijs. In dat verband zullen Yaseman en zijn zus ten overstaan van de rechtbank een verklaring afleggen over de feiten, in beginsel komen ze daarvoor naar Nederland. Daarnaast zal een deskundige worden aangesteld die de (littekens van) het indertijd toegebrachte letsel zal onderzoeken. 

Yaseman wordt bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.