Channa Samkalden en Lisa Komp treden op als raadsvrouw van Willem Korthals Altes in een geschil met de Nederlandse Staat. Korthals Altes is 68 en rechter. Op grond van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, moet Korthals Altes op zijn 70ste stoppen als rechter. Dit is in strijd met het verbod op discriminatie op grond van leeftijd, zoals vastgelegd in Europese regelgeving. Hij heeft daarom aangekondigd de Staat der Nederlanden – in persoon van de minister van Veiligheid en Justitie – te zullen dagvaarden als de regeling niet wordt aangepast.

Klik hier voor verdere berichtgeving in het NRC.

Klik hier voor verdere berichtgeving in Eén Vandaag.  

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.