Vandaag wordt in het Nationaal Militair Museum in Soest de foto-expositie 'De Weduwen van Rawagede' geopend.  Het gaat om weduwen van mannen die op 9 december 1947 in het Javaanse dorp Rawagedeh standrechtelijk werden geëxecuteerd door het Nederlandse leger. 

De opening van de tentoonstelling begint om 16:00, waarbij ook advocate Liesbeth Zegveld zal spreken.  De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 april t/m 30 juni 2017. 

Zie de website van het NMM (hier) en het NIOD (hier) voor meer informatie. 

Advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg staan tientallen weduwen en 500-550 kinderen bij van mannen die tijdens het postkoloniaal geweld in het voormalig Nederlands-Indië standrechtelijk werden geëxecuteerd door het Nederlandse leger. Op 3 maart 2017 werd de Nederlandse Staat door de advocaten gedagvaard namens onder meer 39 kindslachtoffers uit Rawagedeh. 

ZIe ook:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.