Salariscriteria  voor kennismigranten en Blue Card houders per 1 januari 2018 verhoogd

Per 1 januari 2018 wijzigen de bedragen van het salariscriterium voor kennismigranten en Blue Card houders (minimum bruto maandbedragen, excl. 8% vakantiegeld):

  • Voor kennismigranten van 30 jaar en ouder wordt het salariscriterium: €4.404 per maand
  • Voor kennismigranten jonger dan 30 jaar wordt het salariscriterium: €3.229 per maand
  • Voor kennismigranten die aansluitend op een zoekjaar werk vinden (of direct binnen 3 jaar na afstuderen of verrichten van wetenschappelijk onderzoek voldoen aan de criteria van een zoekjaar) wordt het salariscriterium: €2.314
  • Voor houders van de Europese blauwe kaart wordt het salariscriterium: €5.160.

Bron:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-68641.pdf 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.