Nederland is op de vingers getikt door de Europese Commissie voor te hoge legeskosten voor verblijfsvergunningaanvragen. De Europese Commissie heeft Nederland een waarschuwing gegeven omdat Nederland te hoge legeskosten in rekening brengt voor het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning. Lidstaten van de Europese Unie mogen legeskosten in rekening brengen voor een aanvraag, maar de legeskosten die Nederland in rekening brengt zijn disproportioneel hoog en schaden daarom de rechten van aanvragers. Dit geldt voor de legeskosten die in rekening worden gebracht voor aanvragen op grond van de Studentenrichtlijn, de Onderzoekersrichtlijn, de Blauwe Kaart richtlijn en de Gecombineerde Vergunning Richtlijn. 

Bron: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_en.htm 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.