Advocate Liesbeth Zegveld staat twee Iraakse burgers bij die mogelijk het slachtoffer werden van een Nederlandse luchtaanval op Mosul (Irak) in 2015. 

  • Klik hier voor de brief die zij hierover stuurde naar het Ministerie van Defensie 

Over de gebeurtenissen verscheen op 21 juli 2017 een uitgebreide reportage in het NRC Handelsblad

Lees verder ook het opiniestuk van Zegveld dat op 24 juli 2017 in het NRC Handelsblad werd gepubliceerd. Daarin gaat zij in op de verplichtingen van Nederland jegens burgers die door de coalitiebombardementen in Irak worden getroffen. 

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.