Amsterdam, 22 december 2017 - De rechtbank Rotterdam heeft vandaag vier verdachten volledig vrijgesproken van onder andere deelname aan een terroristische organisatie en werven voor de gewapende strijd. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de vier een belangrijke rol hebben gehad bij de organisatie van een vermeend PKK- kamp in Zeeland eind november 2012. De rechtbank oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten betrokken waren bij de organisatie van de bijeenkomst. De rechtbank kwam daardoor niet toe aan de vraag of de jongerenbijeenkomst een PKK-kamp betrof.

Drie van de vier verdachten werden bijgestaan door Michiel PestmanMarq Wijngaarden en Tamara Buruma.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.