Derdelanders met een langdurig ingezetene status op grond van Richtlijn 2003/109/EC mogen niet worden uitgezet om de enkele reden dat een gevangenisstraf van één jaar is opgelegd. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld in een arrest van 7 december 2017.

Spanje had de langdurig ingezetene status van een Colombiaanse onderdaan ingetrokken, enkel en alleen omdat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan één jaar. Daarnaast had Spanje de Colombiaanse onderdaan een inreisverbod opgelegd voor de duur van vijf jaar.

Het Hof van Justitie oordeelde dat Spanje niet enkel en alleen op grond van de opgelegde gevangenisstraf van meer dan één jaar, de verblijfsvergunning had mogen intrekken op grond van Richtlijn 2003/109/EC. Uit het arrest van het Hof van Justitie blijkt dat Spanje bij zijn afweging om een langdurig ingezetene status in te trekken op basis van een strafrechtelijke veroordeling, ook moet betrekken: de duur van het verblijf, de leeftijd van de persoon, de gevolgen van de intrekking voor diens privé- en familieleven, en de banden met zijn of haar land van herkomst. Een langdurig ingezetene status mag dus niet automatisch worden ingetrokken na een strafrechtelijke veroordeling, maar moet individueel worden beoordeeld.

Bron op http://curia.europa.eu

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.