De Hoge Raad heeft het oordeel van het gerechtshof Den Haag dat de Europese Octrooiorganisatie (EOO) de fundamentele rechten van vakbonden SUEPO en zijn Haagse branche VEOB schendt, teruggedraaid. De Hoge Raad geeft prioriteit aan de immuniteit van de EOO. Die immuniteit weerhoudt nationale rechtbanken ervan om in dergelijke geschillen rechtsmacht uit te oefenen, en beschermt tegen de rechterlijke toetsing van de mate waarin de organisatie zijn mensenrechtelijke verplichtingen nakomt.

Het vonnis is beschikbaar in Nederlands (hier) en Engels (hier; onofficiële vertaling). Een samenvatting is eveneens beschikbaar in het Nederlands (hier) en Engels (hier; onofficiële vertaling). 

Eerdere berichten

See tevens

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.