Bij de gewelddadige beëindiging van de treinkaping bij De Punt (Drenthe) bijna veertig jaar geleden, zijn door betrokken mariniers geluidsopnames gemaakt. De transcripties van deze opnames zijn op last van de rechtbank Den Haag door de Staat in de procedure gebracht die is aangespannen door de nabestaanden van omgekomen kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja. Op de opnames is onder meer te horen dat mariniers spreken over het geven van een ‘genadeschot’, en over kapers die ‘kapot zijn geschoten’.

De nabestaanden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.