Na een jarenlange procedure namens stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen tegen de aanleg van een fietspad in het natuurgebied de Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft de provincie Noord-Holland gisteren besloten dat het fietspad er definitief niet komt.  Dit besluit komt na de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 5 december 2016. In haar uitspraak bepaalde de rechtbank dat een fietspad op de geplande route de natuur in het duingebied zou verstoren, waaronder bijvoorbeeld de zandhagedis en specifieke vegetatietypen zoals grijs duin en droog duinbos.

Advocaat van de stichting Marieke van Eik noemt het 'een overwinning voor de natuur en de rust in het gebied'.

Lees hier de uitspraak van de rechtbank Haarlem d.d. 5 december 2016.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.