Vandaag is in Rotterdam de inhoudelijke behandeling begonnen van de strafzaak tegen vier Koerdische jongeren die verdacht worden van deelname aan de PKK. De zaak betreft een jongerenbijeenkomst in Ellemeet, Zeeland in december 2012. Marq WijngaardenMichiel Pestman en Tamara Buruma staan drie van de verdachten bij. De laatste zittingsdag is zoals het zich nu laat aanzien 16 november a.s.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.