Vakbond SUEPO en zijn Haagse branche VEOB dagen de Europese Octrooi Organisatie (EOO) opnieuw in kort geding. De zitting vindt plaats op vrijdag 15 juli 2016, om 9 uur op de rechtbank Den Haag.

Lees hier het persbericht.

De vakbonden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Christiaan Oberman (extern).

Bijlage

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.