Op 25 juni 2016 is de campagne voor zelfbeschikking van West Papoea van start gegaan. Advocaat Göran Sluiter van heeft met Andrew Ianuzzi (extern) een klacht tegen Indonesië ingediend bij de VN Mensenrechtenraad. In de klacht wordt Indonesië aansprakelijk gehouden voor langdurige, wijdverbreide en systematische mensenrechtenschendingen tegen de bevolking van West Papoea. Aan de oorsprong van deze schendingen ligt het volledige gebrek aan zelfbeschikking voor de bevolking van West Papoea.

De klacht die is ingediend bij de VN Mensenrechtenraad is de start van een langere campagne die moet resulteren in volledige naleving van alle mensenrechten in West Papoea, inclusief het recht op zelfbeschikking.

Meer informatie over de campagne, inclusief de mogelijkheid om bij te dragen, vindt u hier.

Bijlage

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.