Op 22 januari 2016 organiseerde de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over, onder andere, de strafrechtelijke afdoening van de aanslag op vlucht MH 17. In het bijzonder was de vraag aan de orde waar en op welke wijze het strafrechtelijke onderzoek en mogelijke vervolging het beste georganiseerd zou kunnen worden. Prof. dr. mr. Sluiter, advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers en hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA, was een van de deelnemende deskundigen aan dit rondetafelgesprek. Hij heeft eerst onderzocht wat de essentiële voorwaarden zijn waaraan strafrechtelijke afdoening van MH 17 zou moeten voldoen. Vervolgens heeft hij de verschillende opties van vervolging langs de meetlat van die voorwaarden gelegd. Uiteindelijk concludeerde hij dat vervolging het beste in Nederland georganiseerd zou kunnen worden.

Zijn position paper over dit onderwerp is hier te vinden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.