Vandaag verscheen in de NRC Next een interview met Nada Kiswanson, een buitenlandse mensenrechtenverdedigster die in Nederland woont en werkt voor de Palestijnse NGO Al Haq.

"DEN HAAG. Een buitenlandse jurist wordt sinds een half jaar ernstig bedreigd op Nederlandse bodem. De doodsbedreigingen hebben betrekking op haar werkzaamheden voor het Internationaal Strafhof, dat zetelt in Den Haag. De jurist levert het Hof materiaal aan voor het zogeheten vooronderzoek dat het Hof uitvoert naar mogelijke oorlogsmisdrijven door Israël in Palestina."

Nada Kiswanson wordt in deze bijgestaan door advocate Brechtje Vossenberg.

Bijlagen

Zie ook

Aanvulling d.d. 12 september 2016

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.