Namens het volk Biafra zal Prof. Göran Sluiter, advocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, op 29 januari 2016 bij het ICC een aanklacht indienen tegen de Nigeriaanse president Buhari. De aanklacht bevat overtuigend bewijs dat sinds de verkiezingsoverwinning van Buhari in 2015 op grote en wijdverbreide schaal misdrijven zijn gepleegd tegen burgers uit Biafra, woonachtig in het zuiden van Nigeria. Het gaat om onder andere moord, foltering en gedwongen verdwijningen. Klik hier voor het uitgebreide Engelse persbericht.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.