Afgelopen woensdag heeft Prakken d’Oliveira officieel zijn nieuwe kantoor geopend; het advocatenkantoor zit sinds dit jaar in het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

De openingsreceptie werd ingeluid met een panel discussie over de wisselwerking tussen recht, beeldvorming en media. De centrale vraag die aan de orde kwam was of, en, zo ja, hoe de (sociale) media het recht in toenemende mate beïnvloeden. Aan de paneldiscussie namen deel advocaat Liesbeth Zegveld, oud advocaat en -rechter Willem van Bennekom en journaliste Nicole le Fever.

160914 foto paneldiscussie 1

Prakken d'Oliveira wil graag iedereen bedanken voor een mooie bijeenkomst en een geslaagde opening.

Zie ook

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.