Amsterdam/Zürich, 10 oktober 2016 - Vandaag is de Féderation Internationale de Football Association (FIFA) in Zwitserland aansprakelijk gesteld wegens schending van internationale mensen- en arbeidsrechten in Qatar als gevolg van de toewijzing van het Wereldkampioenschap Voetbal 2022 aan Qatar. Als FIFA niet binnen drie weken zijn aansprakelijkheid erkent, wordt de zaak voorgelegd aan de Zwitserse rechtbank.

De zaak wordt aangespannen door de Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) en een de heer Alam, een arbeidsmigrant uit Bangladesh die van 2014-2016 in Qatar werkte aan bouwprojecten die verband houden met Wereldkampioenschap Voetbal. 

FNV en de heer Alam worden bijgestaan door de Nederlandse advocaat Liesbeth Zegveld en David Husmann, advocaat in Zwitserland (extern).

Lees hier de samenvatting van de zaak (in het Engels).

Zie verder

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.