In 2014 heeft advocaat Göran Sluiter (Prakken d’Oliveira) aangifte gedaan van seksueel misbruik van twee jonge kinderen door een Nederlandse man in Cambodja.

Na het doen van de aangifte hebben advocaten Göran Sluiter en Nynke Bakkenes zich ingespannen om het in Nederland tot een strafzaak te laten komen. Alle juridische instrumenten zijn aanwezig voor vervolging van seksueel misbruik gepleegd door Nederlanders in het buitenland, en het wordt tijd dat daarvan nu ook echt gebruik wordt gemaakt. Het alternatief zou zijn dat Nederlanders in het buitenland ongestraft zeer jonge kinderen kunnen misbruiken.

Cliënten zijn verheugd dat de verdachte nu is aangehouden, maar uiteraard hadden zij graag gezien dat dit al eerder was gebeurd. Cliënten doen een nadrukkelijk beroep op het Openbaar Ministerie om de zaak in Nederland met gezwinde spoed voor de rechter te brengen.

In het belang van het onderzoek en de privacy van cliënten doen advocaten Sluiter en Bakkenes verder geen mededelingen over deze zaak.

Update d.d. 18 augustus 2016

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.