Advocaten Liesbeth Zegveld en Michiel Pestman hebben vandaag namens een aantal cliënten aangifte gedaan tegen de Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher wegens het plegen van een ambtsmisdrijf (artikel 355 Sr).

Het ambtsmisdrijf betreft het verstrekken van uitkeringen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) aan personen die wonen in het door Israël bezet Palestijns Gebied. Op grond van artikel 8a AOW mag dat alleen indien Nederland met het desbetreffende gebied een handhavingsverdrag heeft. Nederland heeft weliswaar met de Staat Israël een dergelijk verdrag, maar dat verdrag geldt niet in het bezette Palestijns Gebied nu Nederland daar de soevereiniteit van Israël niet erkent. Minister Asscher is in het verleden op de hoogte gesteld van deze omstandigheden, maar heeft desondanks de Sociale Verzekeringsbank de opdracht gegeven het volledig AOW-pensioen aan de betrokken personen te blijven uitkeren. Omdat hiervoor de wettelijke basis ontbreekt, pleegt minister Asscher een ambtsmisdrijf. Zijn optreden is daarnaast in strijd met artikel 1 van de Grondwet nu personen in andere gebieden op de wereld waarmee Nederland geen handhavingsverdrag heeft wel conform de AOW geen volledig AOW-pensioen ontvangen.

Een minister kan in Nederland voor ambtsmisdrijven worden vervolgd indien de Procureur-Generaal van de Hoge Raad daar bij Koninklijk Besluit de opdracht toe krijgt; hiervoor bestaat een procedure op grond van de Wet Ministeriële Verantwoordelijkheid. De advocaten hebben thans de Tweede Kamer verzocht om die procedure in gang te zetten.

Lees hier de aangifte, en hier de daarbij behorende bijlagen.

Zie tevens

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.