Dhr Ventura Tiago wordt toch niet op 11 september uitgezet. De reden is dat een door de IND geraadpleegde arts heeft vastgesteld het vertrek naar Angola medisch onverantwoord is. Nader medisch onderzoek loopt. Het is nog onduidelijk wanneer daarover uitsluitsel komt.

Ventura Tiago is de vader van Márcia en Gláucio. Het gezin wordt bijgestaan door Flip Schuller en Corrien Ullersma.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.