Luciano Ventura Tiago, de vader van Márcia en Gláucio, wordt volgende week uitgezet, tenzij zijn medische conditie dit niet toelaat. Dit heeft staatssecretaris Dijkhoff laten weten aan Flip Schüller en Corrien Ullersma, de advocaten van de Angolees die met zijn gezin ruim vijftien jaar in Nederland verblijft.

Omdat Ventura Tiago kampt met medische klachten zal hij eerst worden onderzocht, en zal worden verzekerd dat de noodzakelijke zorg in Angola voorhanden is. Naar verwachting zal het onderzoek in de komende dagen worden afgerond. Eerder deze week maakte Dijkhoff bekend dat Márcia, Gláucio en hun moeder een verblijfsvergunning in Nederland zouden krijgen op voorwaarde dat hun vader zou vertrekken.

In verband met de privacy van betrokkenen worden hierover verder geen mededelingen gedaan.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.