Aan de vader van Márcia en Gláucio is per afgelopen vrijdag uitstel van vertrek verleend voor de duur van zijn medische behandeling tot in beginsel maximaal zes maanden. Het wachten is nu op het definitieve verlenen van de verblijfsstatus voor moeder en de kinderen, die Staatssecretaris Dijkhoff al op 31 augustus 2015 op grond van zijn discretionaire bevoegdheid publiekelijk heeft toegezegd.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.