De rechtbank Arnhem heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van een voormalig Rwandees, die door de organisatie African Rights werd beschuldigd van deelname aan de genocide in Rwanda in 1994. Op grond van die beschuldiging had de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zijn Nederlanderschap ingetrokken.

De rechtbank oordeelt dat een rapport van African Rights - een mensenrechtenorganisatie die veel bekritiseerd wordt vanwege haar nauwe banden met het Rwandese regime - onvoldoende is om aan te nemen dat iemand de door African Rights gestelde daden heeft verricht.

De persoon in kwestie maakt deel uit van de Rwandese oppositie in ballingschap (in Rwanda is oppositie feitelijk verboden), en stond in 1994 zelf op de dodenlijst van het toen verdreven regime.

De rechtbank verklaart het beroep gegrond, en draagt de Staatssecretaris op om opnieuw op de bezwaren van de man, die wordt bijgestaan door Marq Wijngaarden, te beslissen.

De uitspraak vindt u hier.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.