Gláucio, Márcia en hun moeder Filomena Ventura Tiago zijn verheugd dat zij alsnog een verblijfsvergunning zullen krijgen van de staatssecretaris. De vader zal vertrekken naar Angola. Er vindt nog overleg plaats over de overdracht van de vader, gelet op zijn medische conditie.

De familie wordt bijgestaan door Corrien Ullersma en, in haar afwezigheid, door Flip Schuller.

Er worden op dit moment geen verdere mededelingen gedaan.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.