Op 17 februari 2015 heeft het hof Den Haag het hoger beroep van de Staff Union of the European Patent Organization (‘SUEPO’) en zijn Nederlandse afdeling, de Vakbondsunie van het Europees Octrooibureau (‘VEOB’) tegen de European Patent Organization (‘EPO’) grotendeels gegrond verklaard.

Lees hier het persbericht.

De vakbonden werden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Christiaan Oberman (extern).

Bijlagen

  • Uitspraak gerechtshof Den Haag d.d. 17 februari 2015 in Nederlands en Engels (onofficiële vertaling)

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.