Advocaten Liesbeth Zegveld en Tomasz Kodrzycki hebben bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een klacht ingediend namens de nabestaanden van drie Moslimmannen die bij de val van de Srebrenica-enclave door het Bosnisch Servische leger zijn gedood. De klacht wordt als volgt samengevat:

"The refusal properly to investigate, under criminal law, the involvement of Karremans c.s. in the deaths of the applicants’ family members in Srebrenica in 1995 with a view to prosecuting them for these crimes, constitutes a violation of Article 2 of the Convention (the right to life), in particular the duty duly to investigate fatal incidents by carrying out an independent and effective investigation."

Lees de volledige samenvatting hier (alleen in het Engels)

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.