De Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) heeft besloten zich te voegen in het kort geding dat door Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers is aangespannen tegen de Nederlandse Staat. Het CCBE vertegenwoordigt meer dan 1 miljoen Europese advocaten.

Lees hier het persbericht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Het kort geding (Wijngaarden c.s. / Staat der Nederlanden) dient op woensdag 17 juni 2015 om 11:00 uur bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag.

Bijlage

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.