Het beklag wegens niet-vervolging van Dutchbatters in verband met dood Moslimmannen bij Srebrenica dat vorig jaar werd ingediend door Hasan Nuhanović en de familie Mustafić, is door het gerechtshof Arnhem afgewezen. De nabestaanden worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Göran Sluiter.

Liesbeth Zegveld: "Het is een trieste dag voor de rechterlijke controle op militaire operaties. Als er in deze zaak geen volwaardig onderzoek op zijn plaats is, dan kunnen we het strafrecht voor onze militairen beter afschaffen. Wat iedereen wist - de Bosnische Serviers hadden het op de moslimmannen gemunt - wist de leiding van Dutchbat niet, aldus het hof. De familie Mustafić en Nuhanović stonden doodsangsten uit op 13 juli 1995, maar Dutchbat hoefde niet voor hun lot te vrezen en mocht ze van de compound afsturen, aldus het hof. Waar we nog altijd misdadigers van de Tweede Wereldoorlog vervolgen, vindt dit hof het bovendien allemaal te lang geleden. We zullen de zaak voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens"

Lees de beschikking van het hof hier [in Nederands] en hier [Engelse vertaling].

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.