In een artikel in Trouw van vadaag betoogt advocaat Göran Sluiter dat de rechtspraak van het Internationaal Strafhof gevaar loopt door de zwakke positie van getuigen. Getuigen, onder andere in de 'Kenia-zaak', hebben onvoldoende bescherming; één is vermoord en in ieder geval vier worden er 'vermist'.

Klik hier voor het artikel.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.