PVV-Leider Wilders wil alsnog toetreden tot het Europees Parlement.

Europarlementariërs genieten tijdens hun mandaat immuniteit voor vervolging in alle andere lidstaten (art. 9 Protocol 7, Betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie). Mogelijk wil Wilders hier een beroep op doen in de Nederlandse zaak naar aanleiding van de recente aangiften tegen hem van discriminatie. Namens het Landelijk Beraad Marokkanen en enkele andere organisaties en personen heeft advocate Tamara Buruma daarom het openbaar ministerie verzocht zo snel mogelijk een beslissing ten aanzien van vervolging te nemen, in ieder geval voor de installatie van het nieuwe Europees Parlement op 1 juli a.s..

Tamara Buruma en Göran Sluiter, beiden advocaat bij Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers, hebben in mei namens het Landelijk Beraad Marokkanen en andere organisaties het Openbaar Ministerie verzocht tot vervolging over te gaan voor groepsbelediging, discriminatie en haatzaaien (zie de aanvullende aangifte hier). Eerder hadden al 5.000 Nederlanders aangifte gedaan tegen Wilders.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Tamara Buruma, of Göran Sluiter.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.