Inmiddels is het zes maanden geleden dat Geert Wilders de haatzaaiende opmerkingen ‘minder, minder, minder’ maakte. Tamara Buruma en Göran Sluiter hebben indertijd namens verschillende organisaties en personen aangifte gedaan van haatzaaien en discriminatie. Zij hebben nu het openbaar ministerie verzocht op korte termijn een beslissing te nemen.

Voor een afschrift van de brief, zie hier.

Voor het persbericht van het Landelijk Beraad Marokkanen, zie hier.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.