Vandaag is namens het Landelijk Beraad Marokkanen, Platform Stop Racisme, Nederland Bekent Kleur en enkele individuen een aanvullende aangifte tegen Geert Wilders gedaan voor groepsbelediging (artikel 137c Sr), aanzetten tot haat en aanzetten tot discriminatie (artikel 137d Sr). In de aanvullende aangifte is extra aandacht besteed aan het feit dat Geert Wilders een gewoonte maakt van deze strafbare feiten. Ook de gevolgen van de uitspraken op 19 maart jl. zijn in de aanvullende aangifte besproken.

Lees hier de aanvullende aangifte.

Voor de achtergrond van deze aangifte kunt u contact opnemen met Mohammed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen. Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met Göran Sluiter en Tamara Buruma, advocaten bij Prakken d'Oliveira.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.