Bij brief van 16 december 2014 heeft advocate Liesbeth Zegveld aan de Nederlandse minister van buitenlandse zaken gevraagd dat Nederland zich tot de Libische autoriteiten wendt teneinde schadevergoeding te verkrijgen voor de Palestijnse arts Ashraf El-Hagoug. Ter ondersteuning van dat verzoek schreef de internationale mensenrechtenorganisatie Redress eveneens een brief aan de minister.

De heer El-Hagoug heeft ernstige schade geleden als gevolg van de zogeheten ‘Benghazi HIV-zaak’. Die gebeurtenissen zijn door de rechtbank Den Haag alsmede door het VN Mensenrechtencomité veroordeeld.

Lees hier de brief van Redress aan minister Koenders.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.