Het kabinet van de Co-Investigating Judges bij het Cambodja-tribunaal (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia) onthoudt de verdediging van de verdachte in Case 004 voortdurend de toegang tot het dossier. Het dossier bevat informatie over het onderzoek uitgevoerd door het kabinet van de Co-Investigating Judges en toegang tot deze informatie is van cruciaal belang voor de waarborging van de rechten van de verdachte op een eerlijk proces en de goede rechtsbedeling.

De verdachte in Case 004 wordt bijgestaan door Göran Sluiter.

Lees het persbericht van het verdedigingsteam hier (alleen Engels).

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.