Vandaag heeft de Raad van State geoordeeld dat de hoger beroepen van de IND en de Congolese getuigen bij het Internationaal Strafhof (ICC), allebei ongegrond zijn en dat de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in stand blijft met verbetering van de gronden. Hiermee is de nationale asielprocedure ten einde gekomen en zal het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden gevraagd om te beoordelen of een reëel risico op een onmenselijke behandeling bij gedwongen uitzetting naar Congo kan worden uitgesloten.

De Congolese getuigen worden bijgestaan door advocaten Flip Schüller, Göran Sluiter en Marieke van Eik.

Lees hier het persbericht.

Bijlagen

  • De uitspraken van de Raad van State (1, 2, 3)

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.