Vandaag heeft de Grote Kamer van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens unaniem geoordeeld dat er in de zaak Jaloud t. Nederland sprake is van een schending van artikel 2 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit betekent ook dat de stelling van de Nederlandse Staat en het Verenigd Koninkrijk, dat het EVRM niet van toepassing was op de Nederlandse militaire missie in Irak, door het Hof is verworpen.

De zaak betreft een schietincident in Irak op 21 april 2004 waarbij Nederlandse soldaten waren betrokken. De heer Azhar Sabah Jaloud werd hierbij doodgeschoten. De vader van het slachtoffer, die de zaak had aangespannen, werd bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Wil Eikelboom. De Staat moet de nabestaanden een schadevergoeding betalen van € 25.000.

Lees hier het persbericht van het EHRM (in Engels).

Bijlage (in Engels)

  • Uitspraak, Jaloud vs the Netherlands (appl. nr. 47708/08)

Eerdere berichten

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.