Op 16 oktober jl. hield de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zitting in het hoger beroep van de burgemeester van Amsterdam en stichting Het Pietengilde tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake Zwarte Piet.

Advocaten Wil Eikelboom en Tomasz Kodrzycki staan verweerders in deze procedure - degenen die vinden dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat Zwarte Piet een negatief stereotype is dat als kwetsend wordt ervaren - bij. Zij willen dat de figuur van Zwarte Piet wordt aangepast.

De tekst van het ter zitting gehouden pleidooi vindt u hier.

De uitspraak van de Afdeling wordt verwacht op 12 november 2014.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.