Op 1 mei 2014 heeft de Koerdische organisatie PKK, vertegenwoordigd door twee leden van de executive committee van de PKK, beroep ingesteld tegen het besluit van de Europese Raad van 10 februari 2014 om de vermelding van de PKK voort te zetten op de lijst van terroristische organisaties. Het beroep is ingesteld bij het Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.

De PKK wordt vertegenwoordigd door advocaten Marieke van Eik, Marq Wijngaarden en Tamara Buruma.

Klik hier voor het persbericht.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.