De Javaanse heer Yaseman heeft op 19 december 2014 de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor zijn schade die het gevolg is van marteling door Nederlandse militairen in 1947. Hij wordt bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Brechtje Vossenberg.

Lees hier het persbericht van de Stichting KUKB.

Bijlagen

De Volkskrant: 'Waterboarding gebeurde ook in Nederlands-Indië' (11 december 2014) (link en PDF)

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.